WYSTAWCY INDYWIDUALNI

Wystawcy indywidualni, to osoby prywatne, które mają ciekawy, nietuzinkowy pojazd i chciałyby go zaprezentować w jednej ze stref wystawowych, stać się tym samym uczestnikami prestiżowej imprezy motoryzacyjnej. Dla tych osób AMS Toruń jest formą ekskluzywnego zlotu, na którym warto zagościć i znaleźć się w towarzystwie wielu innych posiadaczy niezwykłych maszyn.

KAŻDE AUTO  zgłoszone przez wystawcę indywidualnego musi przejść WSTĘPNĄ WERYFIKACJĘ, na podstawie przedstawionych nam informacji na temat tego pojazdu i jego zdjęć.  Wszystkie pojazdy prezentowane w trakcie AMS Toruń muszą być w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym. Bardzo istotną rzeczą dla nas jest, żeby każdy prezentowany pojazd był pozytywnie oceniany także przez pozostałych uczestników wydarzenia i publiczność.

Wystawca indywidualny, którego pojazd pomyślnie przejdzie weryfikację i zostanie zakwalifikowany do określonej strefy wystawowej UCZESTNICZY W WYDARZENIU BEZ OPŁAT.

Ilość pojazdów w strefach będzie ograniczona!  Do większości stref kwalifikowanych będzie maksymalnie do 20-30 pojazdów. Odrębne wytyczne co do ilości obowiązują jedynie w strefach: Kickstera, Moto, Tuning, Firmowa i Klubowa. W strefie Klubowej, przeznaczonej dla zorganizowanych grup, jeden klub bez odpłatności może zaprezentować MAKSYMALNIE 5 POJAZDÓW. Za każdy kolejny w ramach danej grupy pobierana będzie opłata w wysokości 50 ZŁOTYCH.

UWAGA! Wystawcy indywidualni nie ponoszący opłat w trakcie wydarzenia nie mogą prowadzić żadnej formy działalności marketingowej, polegającej na promocji jakichkolwiek usług bądź produktów. Dotyczy to również wyglądu pojazdu, który nie może zawierać wyraźnych elementów firmowego brandingu i treści reklamowych. Jeżeli wystawca indywidualny chciałby taką promocję podczas wydarzenia prowadzić, to powinien uprzednio zgłosić ten fakt organizatorowi i uzgodnić warunki prowadzenia tego typu komercyjnej działalności.


Zgłoszenia pojazdów dokonywane są poprzez adres e-mail: kontakt@ams-torun.pl

W treści wiadomości powinny być podane: 

  • imię i nazwisko właściciela / użytkownika pojazdu, który weźmie udział w evencie
  • numer telefonu do ewentualnego kontaktu 
  • marka, model, ewentualnie wersja auta
  • rok produkcji pojazdu
  • krótka specyfikacja techniczna wraz z listą modyfikacji, jeżeli takie zostały dokonane
  • mile jest też widziany krótki opis (kilka zdań), jeżeli samochód z jakiegoś szczególnego względu jest charakterystyczny, ma jakąś ciekawą historię, itp. 
  • do opisu pojazdu powinny być załączone zdjęcia (na fotografiach potrzebnych do weryfikacji pojazdu powinien być ukazany stan wizualny pojazdu z różnych stron, adekwatny do tego jak samochód będzie wyglądał w trakcie wydarzenia).

Przesłanie zgłoszenia wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody przez uczestnika wydarzenia na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami RODO. Przekazane dane zostaną użyte przez organizatora wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu. Niniejsze dane nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez organizatora wydarzenia w celach marketingowych bądź handlowych.