Regulaminy dla uczestników i widzów imprezy

Poniżej regulamin imprezy i regulamin terenu imprezy, czyli przepisy obowiązujące osoby, które pojawią się w niedzielę 03 września na naszym wydarzeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi zwłaszcza na następujące zapisy:

Zabrania się wnoszenia na imprezy teren:

– broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

– szklanych butelek, kubków, dzbanków i innych naczyń wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,

– plastikowych butelek o pojemności powyżej 0,5 litra,

– puszek o pojemności powyżej 0,25 litra,

– fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych.

Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren imprezy.

Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy.

Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren imprezy (z wyjątkiem sytuacji, gdy nieduże zwierzę będzie mogło być w bezpieczny dla niego sposób cały czas noszone przez właściciela) oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.