AKREDYTACJE DLA MEDIÓW – czekamy na wnioski

Uruchomiliśmy proces akredytacyjny na tegoroczną edycję AMS Toruń. Trwa przyjmowanie wniosków od dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów dronów i ekip TV zainteresowanych obecnością na naszym evencie.

Przedstawicieli mediów ubiegających się o akredytację prosimy o przesłanie zgłoszenia maksymalnie do 21 SIERPNIA na adres: kontakt@ams-torun.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie:

– imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację / zgłaszanej przez redakcję osoby

– numeru telefonu do ewentualnego kontaktu

– funkcji zgłaszającej się / zgłaszanej osoby (np. dziennikarz, fotoreporter, operator TV)

– nazwy redakcji, portalu, kanału, etc.

– w przypadku fotoreporterów i operatorów/producentów TV niezawodowych wymagane jest przesłanie linków prezentujących galerie danego autora, linki do kanałów z dotychczasowymi produkcjami, itp. (akredytacje przyznawane będą wyłącznie osobom, które wykażą się odpowiednim poziomem doświadczenia i jakości publikowanych materiałów).

Wysłanie wniosku o akredytację nie gwarantuje jej przyznania

Przesłanie zgłoszenia wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody przez uczestnika wydarzenia na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami RODO. Przekazane dane zostaną użyte przez organizatora wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu. Niniejsze dane nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez organizatora wydarzenia w celach marketingowych bądź handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.